Nasza strona używa cookies, aby lepiej wyświetlać informacje dla Ciebie.

Ecoharmonogram

Telefony Dyżurne

Regulaminy

O firmie

Przedmiot działalności Przedmiotem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest realizacja zadań…

Organizacja wewnętrzna Spółki

Organizacja wewnętrzna Spółki W ZGK w Lubkowie Sp. z o.o. komórkami organizacyjnymi są samodzielne stanowiska pracy…

Organy Spółki

Organy Spółki Organy i osoby sprawujące funkcje: Skład Zarządu: Prezes Zarządu – Radosław Palczewski W przypadku…

Skip to content