Nasza strona używa cookies i podobnych technologii. Informacja o ochronie danych osobowych jest dostępna po kliknięciu w link RODOBrak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych

PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy gminy Warta Bolesławiecka mogą bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

 • papier i tekturę,
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania ze szkła,
 • odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie),
 • przeterminowane leki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony (w ilości 4 szt. rocznie),
 • metale,
 • odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany w ilości do 200 kg)*.

* Do PSZOK można oddać niewielkie ilości odpadów remontowych i budowlanych pochodzących z rozbiórek i remontów, tj. odpady z betonu oraz gruz betonowy, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.

Do PSZOK nie będzie przyjmowane:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady zawierające azbest,
 • szyby i części samochodowe,
 • szkło zbrojone i hartowane,
 • styropian,
 • wełna mineralna,
 • papa i odpady zawierające smołę,
 • opony z maszyn rolniczych,
 • odpady od osób fizycznych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe.

PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazują tylko w którym pojemniku lub koszu je umieścić. Zarówno załadunek, transport jak i rozładunek leży po Twojej stronie.

Skip to content