Nasza strona używa cookies, aby lepiej wyświetlać informacje dla Ciebie.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. posiada dwie oczyszczalnie ścieków, które przyjmują tyko ścieki socjalno-bytowe:

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Tomaszowie Bolesławieckim wybudowana została w latach 1999- 2001 r., zmodernizowana w 2010 roku - przepustowość: średnia 1260 m3/d, maksymalna 1890 m3/d.  

Do oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Bolesławieckim dopływają ścieki z następujących miejscowości:

 • Tomaszów Bolesławiecki
 • Warta Bolesławiecka
 • Wartowice
 • Wilczy Las
 • Szczytnica
 • Lubków
 • Iwiny
 • z terenu LSSE
Mechaniczno-biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w Raciborowicach Dolnych (PLDO0662) została wybudowana w latach 1994-1995 - przepustowość: średnia 721 m3/d, maksymalna 794 m3/d.  

Do oczyszczalni w Raciborowicach Dolnych dopływają ścieki z następujących miejscowości:

 • Raciborowice Górne
 • Raciborowice Dolne
 • Jurków
 • Sędzimirów
Skip to content