Gmina Warta Bolesławiecka jest w 100% zwodociągowana.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. eksploatuje wodę z ujęć wody w:

  1. Wartowicach/Warcie Bolesławieckiej
  2. Tomaszowie Bolesławieckim
  3. Raciborowicach Górnych
  4. Lubkowie