Nasza strona używa cookies, aby lepiej wyświetlać informacje dla Ciebie.

Organizacja wewnętrzna Spółki

W ZGK w Lubkowie Sp. z o.o. komórkami organizacyjnymi są samodzielne stanowiska pracy oraz działy organizacyjne zgromadzone w sześciu pionach:

  • pion Działu Gospodarki Wodociągowej
  • pion Działu Gospodarki Ściekowej
  • pion Działu Gospodarki Odpadami
  • pion Działu Administracyjnego
  • pion Działu Finansowo-Księgowego
  • pracownicy na samodzielnych stanowiskach

Wszystkie komórki organizacyjne Spółki działają w oparciu o obowiązujące powszechnie przepisy, uchwały organów Spółki, wewnętrzne regulaminy, instrukcje i procedury.    

Skip to content