Nasza strona używa cookies i podobnych technologii. Informacja o ochronie danych osobowych jest dostępna po kliknięciu w link RODOBrak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Cennik usług ustalony Uchwałą nr 27/08/2023 Prezesa Zarządu Spółki z dnia 01.08.2023 r.

Grupy usług Lp. Poszczególne usługi Jedn. Cena netto
Zagospodarowanie i odbiór odpadów 1 Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – zmieszanych z terenów niezamieszkałych z pojemnika 110l szt. 13,80
2 Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – segregowanych z terenów niezamieszkałych z pojemnika 110l szt. 7,45
3 Odbiór jednorazowy odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych  z pojemnika 110l szt. 6,35
4 Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – zmieszanych z terenów niezamieszkałych z pojemnika 240l szt. 30,11
5 Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – segregowanych z terenów niezamieszkałych z pojemnika 240l szt. 16,26
6 Odbiór jednorazowy odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych  z pojemnika 240l szt. 13,55
7 Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – zmieszanych z terenów niezamieszkałych z pojemnika 1100l szt. 138,00
8 Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – segregowanych z terenów niezamieszkałych z pojemnika 1100l szt. 74,52
9 Odbiór jednorazowy odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych  z pojemnika 1100l szt. 63,48
10 Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – zmieszanych z terenów niezamieszkałych z worka szt. 18,06
11 Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – segregowanych z terenów niezamieszkałych z worka szt. 13,55
12 Odbiór jednorazowy odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych z worka szt. 13,55
13 Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – zmieszanych „dodatkowych poza harmonogramem” z terenów niezamieszkałych z pojemnika 240l szt. 30,11
14 Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – segregowanych „dodatkowych poza harmonogramem” z terenów niezamieszkałych z pojemnika 240l szt. 16,26
15 Odbiór jednorazowy odpadów komunalnych „dodatkowych poza harmonogramem” z terenów niezamieszkałych z pojemnika 240l szt. 27,11
16 Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – zmieszanych „dodatkowych poza harmonogramem” z terenów niezamieszkałych z pojemnika 1100l szt. 138,00
17 Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – segregowanych „dodatkowych poza harmonogramem” z terenów niezamieszkałych z pojemnika 1100l szt. 74,52
18 Odbiór jednorazowy odpadów komunalnych „dodatkowych poza harmonogramem” z terenów niezamieszkałych z pojemnika 1100l szt. 126,96
19 Zagospodarowanie odpadów remontowo-budowlanych z terenów zamieszkałych z kontenera szt. 193,20
20 Odbiór jednorazowy odpadów remontowo-budowanych z terenów zamieszkałych z kontenera szt. 165,60
21 Zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 „dodatkowych poza harmonogramem”/ zlecenie  Mg 1 173,00
22 Odbiór jednorazowy odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 „dodatkowych poza harmonogramem”/ zlecenie szt. 248,40
23 Zagospodarowanie odpadów kompletnego elektrozłomu (o kodzie 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36) „dodatkowych poza harmonogramem”/ zlecenie Mg 1 380,00
24 Odbiór jednorazowy odpadów kompletnego elektrozłomu (o kodzie 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36)  „dodatkowych poza harmonogramem”/zlecenie  szt. 248,40
25 Zagospodarowanie odpadów remontowo-budowlanych z terenów zamieszkałych oddanych do PSZOK „poza limitem” Mg 304,98
26 Zagospodarowanie odpadów w postaci opon z terenów zamieszkałych oddanych do PSZOK „poza limitem” Mg 1 236,00
Pojemniki na odpady (dzierżawa/najem) 27 Dzierżawa pojemnika 110l szt./m-c 2,16
28 Dzierżawa pojemnika 240l szt./m-c 2,16
29 Dzierżawa pojemnika 1100l szt./m-c 7,92
30 Najem kontenera na odbiór odpadów remontowo-budowanych z terenów zamieszkałych szt./doba 14,40
31 Dostawa– dostawa kontenera, pojemnika km 5,00
Usługi wodno-kanalizacyjne 32 Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji (przyłącze nie bęcące własnością ZGK w Lubkowie Sp z o.o.) godz. 345,00
33 Wypompowanie i czyszczenie nieczystości (ścieki bytowe) zbiorniki bezodpływowe  46,00
34 Opróżnianie i czyszczenie separatorów tłuszczu wraz z utylizacją odpadu 345,00
35 Odbiór i oczyszczanie ścieków dowożonych własnym transportem 38,00
36 Podlicznik wodomierza głównego 36.1 Montaż (wymiana) podlicznika wodomierza głównego : 
1) nowego podlicznika dostarczanego przez ZGK  w Lubkowie Sp. z o.o., szt. 150,00
2) dostarczonego przez odbiorcę (klasa C) 60,00
36.2 Nakładka radiowa z montażem (montaż/wymiana) szt. 104,00
36.3 Oplombowanie podlicznika wodomierza głównego szt. 31,00
36.4 Programowanie nakładki podlicznika wodomierza głównego szt. 69,00
36.5 Odbiór techniczny podlicznika zamontowanego przez odbiorcę  szt  20,00
36.6 Ekspertyza podlicznika na wniosek odbiorcy (w przypadku jeżeli ekspertyza wykaże prawidłowe działanie podlicznika) szt. 180,00
36.7 Sprawdzenie wskazań podlicznika przez montaż wodomierza kontrolnego szt. 177,68
37 Demontaż, montaż i oplombowanie wodomierza głównego w przypadku zgłoszenia jego przeniesienia lub prac remontowych (w tym demontaż i montaż i oplomobowanie wodomierza) szt. 120,00
38 Wymiana wodomierza/nakładki w przypadku jej uszkodzenia z winy klienta (do ceny należy doliczyć cenę wodomierza lub/i nakładki) szt  60,00
39 Oplombowanie wodomierza głównego w przypadku zerwania plomby przez odbiorcę wraz ze sprawdzeniem zestawu szt 55,00
40 Usunięcie awarii (bez wykopów) na przyłączu wodociągowym nie będącym własnością ZGK w Lubkowie Sp. z o.o. szt. 355,35
41 Usunięcie awarii (z wykopem) na przyłączu wodociągowym nie będącym własnością ZGK w Lubkowie Sp. z o.o. szt. 710,70
42 Dojazd (dotyczy usług poz.: 32,33,34,36,37,38,39) km 5,00
Pozostałe usługi 43 Odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych „Sędzimirów” hurt 8,80
44 Odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych „LSSE” hurt 10,25
45 Usługi rozdrabniaczem – kruszarką (gruz beton, odpady itp.) godz. wg. indywidualnych kalkulacji
46 Usługi koparko-ładowarką lub  koparką z operatorem godz. 270,00
47 Transport towarów (w zakresie działalności Zakładu) km 5,00
48 Budowa przyłączy wod-kan wg. indywidualnych kalkulacji
Uwaga :  1. Do wszystkich cen wskazanych w ceniku należy doliczyć podatek Vat;    
  2.Podlicznik dostarczany przez odbiorcę musi posiadać klasę metrologiczną C, a także umożliwić zamontowanie nakładki radiowej;
   
             
Skip to content