Nasza strona używa cookies, aby lepiej wyświetlać informacje dla Ciebie.

Organy Spółki

Organy i osoby sprawujące funkcje:

Skład Zarządu:

Prezes Zarządu – Radosław Palczewski

W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu zastępuje go każdorazowo Prokurent

Prokura samoistna: Prokurent – Teresa Rode


Organ nadzoru Spółki – RADA NADZORCZA

Skład Rady Nadzorczej:

Przewodniczący – Piotr Halczak

Z-ca przewodniczącego – Agnieszka Stańczyszyn-Filipek

Sekretarz – Izabela Pałka


Organ decyzyjny Spółki – ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓWSkład Zgromadzenia Wspólników:Zgromadzenie Wspólników – Jednoosobowo Wójt Gminy Warta Bolesławiecka  

Skip to content