Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące od 12.01.2024 r. :

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Grupa taryfowa

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

Cena

Stawka opłaty abonamentowej

Cena

Stawka opłaty abonamentowej

Cena

Stawka opłaty abonamentowej

[w zł/m3]

[zł/okres rozliczeniowy]

[w zł/m3]

[zł/okres rozliczeniowy]

[w zł/m3]

[zł/okres rozliczeniowy]

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

W1

4,33

4,68

20,39

22,02

4,24

4,58

20,97

22,65

4,47

4,83

21,41

23,12

W2

4,33

4,68

11,90

12,85

4,24

4,58

12,19

13,17

4,47

4,83

12,41

13,40

W3

4,33

4,68

19,28

20,82

4,24

4,58

19,83

21,42

4,47

4,83

20,25

21,87

W4

4,33

4,68

11,34

12,25

4,24

4,58

11,62

12,55

4,47

4,83

11,83

12,78

W5

4,33

4,68

16,99

18,35

4,24

4,58

17,57

18,98

4,47

4,83

18,01

19,45

W6

4,33

4,68

8,50

9,18

4,24

4,58

8,79

9,49

4,47

4,83

9,01

9,73

W7

4,38

4,73

18,69

20,19

4,28

4,62

19,27

20,81

4,52

4,88

19,71

21,29

W8

4,38

4,73

10,20

11,02

4,28

4,62

10,49

11,33

4,52

4,88

10,71

11,57

W9

4,38

4,73

8,49

9,17

4,28

4,62

8,79

9,49

4,52

4,88

9,01

9,73

W10

4,38

4,73

17,57

18,98

4,28

4,62

18,13

19,58

4,52

4,88

18,55

20,03

                         

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Grupa taryfowa

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

Cena

Stawka opłaty abonamentowej

Cena

Stawka opłaty abonamentowej

Cena

Stawka opłaty abonamentowej

[w zł/m3]

[zł/okres rozliczeniowy]

[w zł/m3]

[zł/okres rozliczeniowy]

[w zł/m3]

[zł/okres rozliczeniowy]

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

K1

7,95

8,59

14,45

15,61

7,98

8,62

14,74

15,92

8,73

9,43

14,96

16,16

K2

7,95

8,59

13,89

15,00

7,98

8,62

14,17

15,30

8,73

9,43

14,38

15,53

K3

7,95

8,59

8,50

9,18

7,98

8,62

8,79

9,49

8,73

9,43

9,01

9,73

K4

7,95

8,59

19,97

21,57

7,98

8,62

20,55

22,19

8,73

9,43

20,99

22,67

K5

7,95

8,59

11,47

12,39

7,98

8,62

11,76

12,70

8,73

9,43

11,98

12,94

K6

7,95

8,59

18,85

20,36

7,98

8,62

19,40

20,95

8,73

9,43

19,83

21,42

K7

7,95

8,59

8,49

9,17

7,98

8,62

8,79

9,49

8,73

9,43

9,01

9,73

 

 

Oznaczenie taryfowej grupy odbiorców

Opis taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

W1

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym.

W2

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym.

W3

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym.

W4

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym.

W5

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy) w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym.

W6

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy) w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;

W7

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

W8

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

W9

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy) w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;

W10

Odbiorca usług – Gmina Warta Bolesławiecka pobierająca wodę na cele określone w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Oznaczenie taryfowej grupy odbiorców

Opis taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego oprowadzania ścieków

K1

Gospodarstwa domowe –  odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym.

K2

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym

K3

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym

K4

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

K5

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

K6

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

K7

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

 

I. taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązująca od 21.01.2022 do 11.01.2024 r.

II. taryfa dla zbiorowego odbioru ścieków obowiązująca od 21.01.2022 r. do 11.01.2024

 

Skip to content