Nasza strona używa cookies i podobnych technologii. Informacja o ochronie danych osobowych jest dostępna po kliknięciu w link RODOBrak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące od 21.01.2022 r. na okres trzech lat :

I. taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązująca od 21.01.2022 r.

II. taryfa dla zbiorowego odbioru ścieków obowiązująca od 21.01.2022 r.

 

 

Oznaczenie taryfowej grupy odbiorców

Opis taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

W1

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym.

W2

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym.

W3

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym.

W4

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym.

W5

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy) w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym.

W6

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy) w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;

W7

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

W8

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

W9

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy) w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;

W10

Odbiorca usług – Gmina Warta Bolesławiecka pobierająca wodę na cele określone w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Oznaczenie taryfowej grupy odbiorców

Opis taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego oprowadzania ścieków

K1

Gospodarstwa domowe –  odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym.

K2

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym

K3

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym

K4

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

K5

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

K6

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

K7

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Warta Bolesławiecka

Taryfa obowiązywać będą od 1 czerwca 2018 roku na okres 3 lat, lub do zatwierdzenia nowych taryf przez organ regulacyjny.

Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat
taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat
Obowiązująca w dniu złożenia wniosku W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy  W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy  W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 
Grupa 1  – cena wody (zł/m3) 3,38 3,48 3,49 3,58
 – stawka opłaty abonamentowej:        
zł/odb/okres rozlicz 3,50 3,50 3,50 3,50
 – cena wskaźnikowa 3,55 3,63 3,65 3,73
Grupa 2  – cena wody (zł/m3) 3,53 3,67 3,70 3,79
 – stawka opłaty abonamentowej:        
zł/odb/okres rozlicz 2,00 2,00 2,00 2,00
 – cena wskaźnikowa 3,63 3,71 3,74 3,83
Grupa 3  – cena wody (zł/m3)   3,48 3,38 3,59
 – stawka opłaty abonamentowej:        
zł/odb/okres rozlicz   500,00 500,00 500,00
 – cena wskaźnikowa   103,48 103,38 103,59

Dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat
taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat
Obowiązująca w dniu złożenia wniosku W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy  W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy  W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 
Grupa 1  – cena ścieków (zł/m3) 5,20 5,08 5,20 5,33
 – stawka opłaty abonamentowej:        
zł/odb/okres rozlicz 3,50 3,50 3,50 3,50
 – cena wskaźnikowa 5,40 5,26 5,38 5,52
Grupa 2  – cena ścieków (zł/m3) 5,31 5,20 5,32 5,46
 – stawka opłaty abonamentowej:        
zł/odb/okres rozlicz 2,00 2,00 2,00 2,00
 – cena wskaźnikowa 5,40 5,26 5,38 5,52

Skip to content