Nasza strona używa cookies, aby lepiej wyświetlać informacje dla Ciebie.

Status prawny

Forma organizacyjno – prawna podmiotu: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Krajowy rejestr sądowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000462802

Struktura własnościowa podmiotu: Własność Gminy Warta Bolesławiecka

Wysokość kapitały zakładowego: 25 725 000,00 PLN

NIP: 612-18-51-131

REGON: 022104320

Skip to content