Nasza strona używa cookies, aby lepiej wyświetlać informacje dla Ciebie.

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest realizacja zadań własnych Gminy Warta Bolesławiecka w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców dotyczących w szczególności:

  • zaopatrzenia w wodę,
  • odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych,
  • gospodarowania odpadami,
  • utrzymania dróg,
  • rekultywacji,
  • udrażniania rowów melioracyjnych.
Skip to content