Nasza strona używa cookies i podobnych technologii. Informacja o ochronie danych osobowych jest dostępna po kliknięciu w link RODOBrak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Ogłoszenie o pracę

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko :

 Ładowacz nieczystości stałych

w wym. 1 etatu

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie : co najmniej podstawowe,
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. Sumienność, rzetelność, odpowiedzialność.
 2. Dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań:

Udział w pracy pojazdu specjalnego do odbioru odpadów (śmieciarki) w tym  przyciąganie pojemników na odpady w obszar działania pojazdów, uruchamianie mechanizmu zsypowego, odstawianie pojemników na miejsce. Praca na placu, pomoc w załadunku odpadów różnych typów.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce świadczenia pracy: Lubków 63 – teren gminy
 2. Czas pracy; 1/1 etatu (przeciętnie 40 godzin tygodniowo).
 3. Forma zatrudnienia: umowa o prace. w pierwszej kolejności umowa o pracę na okres próbny, potem na okres 12 miesięcy.

 

Zgłoszenia lub CV należy składać w sekretariacie ZGK w Lubkowie Sp. z o.o., w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 15:00 lub przesyłać na adres sekretariat@lubkow.pl do 25 czerwca 2024r.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 Prezes Zarządu

 Radosław Palczewski

 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej
  w Lubkowie Sp. z o.o. (adres: Lubków 63, 59-720 Raciborowice), zwany dalejSpółką.
 2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się ze Specjalistą ds. Ochrony Danychpod adresem email: odo@lubkow.pl 
 • Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane takie jak imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenia, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – na podstawie art. 221 kodeksu pracy,
a pozostałe dane które nam Pani/Pan przekazuje w dokumentach przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie).

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu :

 • do swoich danych osobowychoraz otrzymania ich kopii,
 • prawo żądania ich sprostowania(poprawiania), 
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzaniaswoich danych osobowych,
 • a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Okres przechowywania danych

W zakresie wskazanym w pkt II Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej  rekrutacji, a następnie w terminie 3 m-cy od upływu tego terminu zostaną usunięte.

 1. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
 • Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. Nie podanie tych danych, podanie niepełnych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia zgłoszenia. Podanie innych danych jest dobrowolne. Nie podanie danych w pozostałym zakresie nie wstrzymuje rozpoznania zgłoszenia do rekrutacji.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 1. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż określone w art. 221 kodeksu pracy. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I.

Skip to content