Nasza strona używa cookies, aby lepiej wyświetlać informacje dla Ciebie.

Historia zakładu

Z dniem 01 stycznia 1996 roku Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej UCHWAŁĄ NR/73/95 z dnia 28 grudnia 1995 r. utworzyła zakład budżetowy gminy pod nazwą GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ Z/S W LUBKOWIE.

Zadaniem zakładu była eksploatacja wodociągów, dostarczanie wody, odbiór ścieków, wywóz nieczystości płynnych i stałych, utrzymanie wysypisk śmieci i punktów gromadzenia odpadów, eksploatacja kotłowni, świadczenie usług w zakresie działalności zakładu, obsługa cmentarzy. 

W dniu 25.01.2011 roku uchwałą nr IV/15/11 Rady Gminy Warta Bolesławiecka dokonano zmiany nazwy zakładu na: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ ZS. W LUBKOWIE. 

W dniu 01.04.2013 roku uchwałą nr XXII/159/12 oraz uchwałą nr XXVIII/207/12 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej, dokonano likwidacji zakładu budżetowego i jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego pod nazwą ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W LUBKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w skrócie ZGK w Lubkowie Sp. z o.o.

Akt założycielski Spółki został zawarty w formie aktu notarialnego z 01 kwietnia 2013 r., repertorium A nr 1624/2013, w którym ZGK w Lubkowie Sp. z o.o. wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zlikwidowanego zakładu budżetowego.

Skip to content