Nasza strona używa cookies i podobnych technologii. Informacja o ochronie danych osobowych jest dostępna po kliknięciu w link RODOBrak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Szanowni Państwo,

W związku z ostatnimi awariami kanalizacji na terenie naszej gminy Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp z o.o. przypomina, że spłukiwanie w misce ustępowej chusteczek wielorazowych, nawilżanych lub złożonych z wiskozy i poliestru, a także ręczników papierowych czy innych materiałów higienicznych – z wyjątkiem papieru toaletowego jest zabronione.

Takie materiały higieniczne powinny po ich użyciu być wyrzucane do odpadów zmieszanych (czarny pojemnik).  Materiały te nie ulegają rozpadowi w wodzie i powodują uporczywe zatykanie rur kanalizacyjnych a w momencie dopłynięcia do przepompowni ścieków powodują uszkodzenia pomp. Pamiętajmy! Kanalizacja nie jest śmietnikiem. Jej podstawowym zadaniem jest odprowadzenie ścieków bytowych do oczyszczalni. Z chwilą zatykania kanalizacji – bardzo często dochodzi do zalania ściekami ulic i podwórek a nawet niżej położonych pomieszczeń.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537). Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

1)           odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;

2)           odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;

3)           substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;

4)           substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;

5)           odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;

6)           ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące (…).

Za wprowadzanie tych ścieków do kanalizacji grozi kara ograniczenia wolności lub grzywny do 10 000 zł.  

Dbajmy o kanalizację. Nie spłukujmy materiałów higienicznych w toaletach !

Poniżej prezentujemy zdjęcia odpadów które wyciągamy z kanalizacji na terenie naszej gminy :

Skip to content