Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu docx 48.85 KB Zofia Smogur
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia docx 60.96 KB Zofia Smogur
Formularz ofertowy - zał. 1 docx 33.24 KB Zofia Smogur
Oświadczenie o spełnieniu warunków - zał. 2 docx 22.38 KB Zofia Smogur
Oświadczenie o wykluczeniu - zał. 3 docx 25.25 KB Zofia Smogur
Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. 4 docx 24.49 KB Zofia Smogur
Wykaz wykonanych dostaw - zał. 5 docx 22.58 KB Zofia Smogur
Wzór umowy - zał. 6 docx 45.63 KB Zofia Smogur
Informacja o treści złożonych ofert pdf 396.71 KB Zofia Smogur
Ogłoszenie o wyborze oferty pdf 248.37 KB Zofia Smogur
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 14, grudzień 2020 14:48 Zofia Smogur
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 22, grudzień 2020 11:23 Zofia Smogur
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 29, grudzień 2020 13:36 Zofia Smogur