Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu docx 36.73 KB Zofia Smogur
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia docx 60.86 KB Zofia Smogur
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 40.23 KB Zofia Smogur
Formularz ofertowy - zał. 2 docx 33.81 KB Zofia Smogur
Oświadczenie o spełnieniu warunków - zał. 3 docx 22.46 KB Zofia Smogur
Oświadczenie o wykluczeniu - zał. 4 docx 25.37 KB Zofia Smogur
Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. 5 docx 24.76 KB Zofia Smogur
Wykaz wykonanych dostaw - zał. 6 docx 23.60 KB Zofia Smogur
Wzór umowy - zał. 7 docx 35.69 KB Zofia Smogur
Informacja o treści złożonych ofert pdf 321.72 KB Zofia Smogur
Ogłoszenie o wyborze oferty pdf 307.69 KB Zofia Smogur
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27, lipiec 2020 15:10 Zofia Smogur
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 07, sierpień 2020 10:50 Zofia Smogur
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 07, sierpień 2020 11:14 Zofia Smogur
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13, sierpień 2020 10:38 Zofia Smogur