Nasza strona używa cookies, aby lepiej wyświetlać informacje dla Ciebie.

Harmonogram odbioru segregowanych odpadów komunalnych

dla zabudowy wielorodzinnej

Obowiązujący od lipca 2020 r. do czerwca 2021 r.

Dla budynków w zabudowie wielorodzinnej w miejscowościach:

Raciborowice Dolne i Raciborowice Górne

 Miesiąc/dzieńLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzieńStyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiec
Plastik 1, 143, 1711 21411141, 21
Szkło 10 – 22 – 17 –192217
Papier 27 13 15 22 27 14202415141414
Bio 1, 9, 21, 29 4, 10, 18, 24 1, 9, 15, 22, 30 8, 14, 22, 28 4, 12, 18, 25 2, 9, 16, 23, 305, 13, 21, 272, 9, 16, 232, 9, 16, 23, 306, 12, 20, 265, 11, 18, 242, 9, 16, 22, 29
Popioły – 31 – 26 19 231824152125
Zmieszane – pozostałości 3, 10, 17, 24, 31 7, 13, 21, 28 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 24, 318, 15, 22, 295, 12, 19, 265, 12, 19, 262, 9, 16, 23, 297, 14, 21, 284, 11, 18, 25
Wielkogabaryty i elektrozłom – – 8 –24  –

Lubków i Iwiny

 Miesiąc/dzieńLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzieńStyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiec
Plastik 2, 154, 182232 5 22, 22 
Szkło 10 – 22 – 18 –19 – 22 – 18 – 
Papier 27 13 16 22 27 1520 24 16 14 14 15 
Bio 1, 9, 13, 21, 29 4, 10, 18, 24 1, 9, 15, 22, 30 8, 14, 22, 28 4, 12, 18, 25 2, 9, 16, 23, 305, 13, 21, 27 2, 9, 16, 23 2, 9, 16, 23, 30 6, 12, 20, 26 5, 11, 18, 24 2, 9, 16, 22, 29 
Popioły –31 – 26 23 2319 24 17 21 26 – 
Zmieszane – pozostałości 3, 10, 17, 24, 31 7, 13, 21, 28 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 24, 318, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 29 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 
Wielkogabaryty i elektrozłom – 925

Tomaszów Bolesławiecki

 Miesiąc/dzieńLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzieńStyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiec
Plastik3, 205, 19 3543733664, 23
Szkło 10 – 22 – 19 –192219
Papier 27 13 17 22 27 16202417141416
Bio 1, 9, 13, 21, 29 4, 10, 18, 24 1, 9, 15, 22, 30 8, 14, 22, 28 4, 12, 18, 25 2, 9, 16, 23, 305, 13, 21, 272, 9, 16, 232, 9, 16, 23, 306, 12, 20, 265, 11, 18, 242, 9, 16, 22, 29
Popioły – 31 – 26 24 232024182127
Zmieszane – pozostałości 3, 10, 17, 24, 31 7, 13, 21, 28 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 24, 318, 15, 22, 295, 12, 19, 265, 12, 19, 262, 9, 16, 23, 297, 14, 21, 284, 11, 18, 25
Wielkogabaryty i elektrozłom –12 29

Warta Bolesławiecka i Wartowice

 Miesiąc/dzieńLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzieńStyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiec
Plastik 6, 216, 2046 548 47, 24 
Szkło 10 – 22 – 20 –19– 22 – 20 – 
Papier 27 13 18 22 27 172024 18 14 14  17
Bio 1, 9, 13, 21, 29 4, 10, 18, 24 1, 9, 15, 22, 30 8, 14, 22, 28 4, 12, 18, 25 2, 9, 16, 23, 305, 13, 21, 272, 9, 16, 23 2, 9, 16, 23, 30 6, 12, 20, 26 5, 11, 18, 24 2, 9, 16, 22, 29 
Popioły – 31 – 26 25 232124 22 21 31 – 
Zmieszane – pozostałości 3, 10, 17, 24, 31 7, 13, 21, 28 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 24, 31 8, 15, 22, 295, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 297, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 
Wielkogabaryty i elektrozłom – – – 1330

Szczytnica , Wilczy Las i Jurków

 Miesiąc/dzieńLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzieńStyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiec
Plastik7, 227, 2177 6711558108, 25
Szkło 10 – 22 – 23 –192221
Papier 27 13 21 22 27 18202419141418
Bio 1, 9, 13, 21, 29 4, 10, 18, 24 1, 9, 15, 22, 30 8, 14, 22, 28 4, 12, 18, 25 2, 9, 16, 23, 305, 13, 21, 272, 9, 16, 232, 9, 16, 23, 306, 12, 20, 265, 11, 18, 242, 9, 16, 22, 29
Popioły – 31 – 26 26 232524232131
Zmieszane – pozostałości 3, 10, 17, 24, 31 7, 13, 21, 28 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 24, 318, 15, 22, 295, 12, 19, 265, 12, 19, 262, 9, 16, 23, 297, 14, 21, 284, 11, 18, 25
Wielkogabaryty i elektrozłom – – – 14 – – – – 31
Skip to content